Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Pracovné ponuky

OBEC GEMERSKÝ JABLONEC

zastúpená starostom obce

VYHLASUJE

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec

Alapiskola és Óvoda Almágy

980 35 Gemerský Jablonec 244

s nástupom od 01. februára 2023

Podrobné informácie o výberovom konaní ako aj požadované kvalifikačné a iné predpoklady, ostatné kritériá, požiadavky nájdete kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.obecgemerskyjablonec.sk/files/2022-12-07-105600-v__berov___konanie_riadite_____koly.pdf