Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Dokumenty

Vnútorné predpisy školy
Postup pri uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z vyučovania, pri udeľovaní výchovných opatrení za porušovanie školského poriadku školy a neplnenie povinnej školskej dochádzky
(38.42 kb)