• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
 
Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Koniec školského roka - Tanévzárás

Koniec školského roka - Tanévzárás Na základe rozhodnutia Zriaďovateľa - OBEC GEMERSKY JABLONEC - zo dňa 17. 6. 2020 v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona        č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR  v dňoch 29. júna 2020 a 30. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v materskej škole a v základnej škole na účel výchovy a vzdelávania všetkých ročníkov. 2020. június 29-én és 2020. június 30-án újraindul az iskolai oktatás az óvodában és az iskola összes évfolyamában.  Pre deti a žiakov do 29. júna 2020 naďalej zabezpečíme dištančné vzdelávanie.                                 A gyermekenek és a tanulóknak 2020. június 29-ig továbbra is távoktatás lesz biztosítva. További fontos információk: 2020. június 29-én /hétfőn/ a tankönyvek leadására kerül sor. Az iskola a megszokott időben üzemel, reggel 07:15-től. 2020. június 30-án /kedden/ lesz a tanévzáró és a bizonyítványosztás. Egyik napon sem lesz iskolai étkeztetés /tízórai, ebéd/, valamint a napközi sem üzemel. A higiéniai előírások értelmében a tanulók az iskolába lépéskor kötelesek az alábbiakban található nyilatkozatot /"Vyhlásenie rodiča"/ leadni, melyet a szülő /törvényes képviselő/ tölt ki, kivételes esetben megkapják belépéskor, amit másnap vissza kell hozniuk!  A nyilatkozat letölthető itt:  Mgr. Peter Agócs riaditeľ školy - iskolaigazgató
 
 
Športové podujatia

Obsah sa pripravuje...

Test Obsah sa pripravuje...