• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
 
Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Vyučovanie v 8. a 9.ročníku ZŠ od 19.4.2021 - Iskolai tanítás a 8. és 9. évf. 2021.4.19-től

Vyučovanie v 8. a 9.ročníku ZŠ od 19.4.2021 - Iskolai tanítás a 8. és 9. évf. 2021.4.19-től Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021  s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základnej škole v končiacich ročníkoch, t.j. v 8. a 9. ročníku ZŠ. 2021. április 19-től (hétfőtől) az iskolai tanítás újraindul az iskola végzős évfolyamai részére, azaz a 8. és 9. évfolyamokban. Vyučovanie/Az oktatás  ŠKOLA/ISKOLA Pre žiakov 8. a 9. ročníka zabezpečíme prezenčné vzdelávanie.  A tanítás az iskola 8. és 9. évfolyamaiban iskolai oktatás formájában (hagyományos módon) valósul meg.  Az iskolalátogatás feltétele, hogy legalább egy szülő (vagy törvényes képviselő) és a tanuló rendelkezzen COVID-19 fertőzésről szóló negatív teszteredménnyel, és fel is tudja azt mutatni. Ez az igazolás 7 napig érvényes, és a tanuló egész iskolalátogatása alatt érvényesnek kell lennie. Lásd "Vyhláška - zákaz vstupovať do zariadenia" a bejáratnál. A szülő (tőrvényes képviselő) köteles leadni a becsületbeli nyilatkozatot a fertőzés-mentességről és felmutatni a negatív teszteredményt! - lásd lejjebb " Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov"    A tanulóknak az iskolai étkeztetés (tízórai, ebéd) biztosított. További információkat az iskolakezdéssel és az iskolalátogatással kapcsolatban az osztályfőnökök nyújtanak. Pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka naďalej zabezpečíme dištančné vzdelávanie. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. Az 5., 6. és 7. évfolyam tanulóinak továbbra is távoktatás van biztosítva. A tanulóknak a távoktatásban/-on való részvétel kötelező.  Figyelem! Változás! A gyermekeknek és a tanulóknak a továbbiakban is a már ismert higiéniai előírásokat kell betartaniuk! Fontos tudnivaló: 2021. április 19-től, az év eleji időszakhoz hasonlóan, a felső tagozatos tanulóknak az iskolában továbbra is az ún. egyszerű védőmaszk használata kötelező (az ún. FFP2-es, KN95 vagy N95-ös védőmaszk használata nem kötelező, természetesen engedélyezett)!  További aktuális információk/aktuálne informácie:  Na základe COVID AUTOMATu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je zverejnený návrat žiakov do školy (prezenčné vzdelávanie). Rozhodnutie ministerstva reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19. A tanulóknak az iskolába való visszatérésének feltételeit (hagyományos oktatás) a SZK Oktatási Minisztériuma által kiadott ún. COVID AUTOMATA alapján tettük közzé. A minisztériumi és a fenntartói/igazgatói határozat az aktuális epidemiológiai helyzettől függ a COVID 19 megbetegedéssel kapcsolatban. Ez az oldal mindig az aktuális utasítások,ill. rendelkezések alapján megújul. Mgr. Peter Agócs  riaditeľ školy-iskolaigazgató
 
 
Športové podujatia

Obsah sa pripravuje...

Test Obsah sa pripravuje...