• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
 
Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Aktuálne opatrenia v organizácii ZŠ a MŠ - Aktuális rendelkezések az iskola és az óvoda működésében

Aktuálne opatrenia v organizácii ZŠ a MŠ - Aktuális rendelkezések az iskola és az óvoda működésében Aktuális információk/aktuálne informácie:  Na základe rozhodnutia Zriaďovateľa - OBEC GEMERSKY JABLONEC - zo dňa 16. 11. 2020 v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona        č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 16. novembra 2020 neobnovuje školské vyučovanie v základnej škole v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia piateho až deviateho ročníka. 2020. november 16-tól nem lesz iskolai oktatás csoportos formában az iskola 5.-9. évfolyamaiban a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók részére. Pre týchto žiakov naďalej zabezpečíme dištančné vzdelávanie. A tanulóknak továbbra is távoktatás van biztosítva. Vyučovanie/Az oktatás  Pre žiakov 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka zabezpečíme dištančné vzdelávanie. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. Az 5., 6., 7., 8. és 9. évfolyam tanulóinak távoktatás lesz biztosítva. A tanulóknak a távoktatásban/-on való részvétel kötelező.  Školské vyučovanie v materskej škole a základnej škole pre žiakov v prvom a štvrtom ročníku  prebieha prezenčne. A tanítás az óvodában és az iskola 1., 2., 3. és 4. évfolyamaiban a hagyományos módon folytatódik. Az óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak is az iskolai étkeztés /tízórai, ebéd, uzsonna/ biztosított, valamint a napközi is üzemel. A gyermekeknek és a tanulóknak a továbbiakban is az alábbi higiéniai előírásokat kell betartaniuk. ÓVODA Jelenleg a zöld fázis utasításait követjük: A gyermeknek a szájmaszk viselése az óvodában ajánlott. A szülők csak szájmaszkban léphetnek be az óvodába minimális időre /max. 10 percig tartózkodhatnak bent/ ! Belépéskor a gyermeknek és a szülőnek is kötelező a kézfertőtlenítés! Az óvodába nem léphet be senki, akinél a COVID 19 tünetei mutatkoznak - a bejáratnál értesítés jelzi! Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk ) alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján. Ha a gyermeknél a COVID 19 tünetei mutatkoznak az óvodában – sor kerül a gyermek azonnali elkülönítésére, a szülő a gyermeket azonnal elviszi otthoni környezetbe és a szülő telefonos kapcsolatba lép a gyermekorvossal.A gyermek megbetegedésének gyanújánál a szülő (nem az igazgató vagy a pedagógus) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon! Az óvoda, a szülő, az óvodai alkalmazott közvetlenül nem értesíti a Regionális Közegészségügyi Hivatalt /RÚVZ Rimavská Sobota/. Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival összhangban szükséges szervezni. Ha a gyermek óvodalátogatása megszakad /családi vagy egyéb okok miatt/ 3 vagy annál több napra /a hétvége és az ünnepnapok is beleszámítanak/, a szülő /törvényes képviselő/ köteles a gyermekről az óvodába lépéskor az alábbiakban letölthető dokumentumot kitölteni és leadni – "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka" - ezt a dokumentumot csak a szülő írhatja alá! Ha a gyermek óvodalátogatása bármilyen betegség miatt megszakad 5 vagy annál több napra /a hétvége és az ünnepnapok nem számítanak bele/ , a szülő /törvényes képviselő/ köteles a gyermekről gyermekorvosi igazolást hozni az óvodába lépéskor, hogy a gyermek az óvodát látogathatja - ezt a dokumentumot csak a gyermekorvos adhatja ki! Az igazolások száma korlátlan, minden hiányzás után le kell adni! ISKOLA Jelenleg a zöld fázis utasításait követjük: Az iskola belső tereiben, illetve az iskolai intézményben /osztályokban, folyosón/ minden tanulónak a szájmaszk használata kötelező! Minden tanuló hozzon magával 2 szájmaszkot. Belépéskor a tanulóknak kötelező a kézfertőtlenítés! A szülők, a törvényes képviselők, ill. a kísérő személyek az iskola épületébe nem léphetnek be szájmaszkban sem!  Az iskolába nem léphet be senki, akinél a COVID 19 tünetei mutatkoznak - a bejáratnál értesítés jelzi! Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk ) alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján. Ha a gyermeknél a COVID 19 tünetei mutatkoznak az iskolában – sor kerül a tanuló azonnali elkülönítésére, a szülő a tanulót azonnal elviszi otthoni környezetbe és a szülő telefonos kapcsolatba lép a gyermekorvossal.A tanuló megbetegedésének gyanújánál a szülő (nem az igazgató vagy a pedagógus) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon! Az iskola, a szülő, az iskolai alkalmazott közvetlenül nem értesíti a Regionális Közegészségügyi Hivatalt /RÚVZ Rimavská Sobota/. Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival összhangban szükséges szervezni. Ha a tanuló iskolalátogatása megszakad /családi vagy egyéb okok miattt/ 3 vagy annál több napra      /a hétvége és az ünnepnapok is beleszámítanak/, a szülő /törvényes képviselő/ köteles a tanulóról az iskolába lépéskor az alábbiakban letölthető dokumentumot kitölteni és leadni – "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka" - ezt a dokumentumot csak a szülő írhatja alá! Ha a tanuló iskolalátogatása bármilyen betegség miatt megszakad 5 vagy annál több napra /a hétvége és az ünnepnapok nem számítanak bele/, a szülő /törvényes képviselő/ köteles a tanulóról gyermekorvosi igazolást hozni az iskolába lépéskor, hogy a tanuló az iskolát látogathatja - ezt a dokumentumot csak a gyermekorvos adhatja ki! Az igazolások száma korlátlan, minden hiányzás után le kell adni! IDEGENEK BELÉPÉSE - VSTUP CUDZÍM OSOBÁM Idegenek belépése az iskola épületébe tilos, kivétel, ha az iskola vagy az óvoda igazgatója /igazgatóhelyettese/ beleegyezik és kitölti az alábbiakban letölthető becsületbeli nyilatkozatot a fertőzésmentességéről - "Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti" ! Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný, možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy /zástupcom riaditeľa školy/ a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby - "Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti" ! Ez az oldal mindig az aktuális utasítások,ill. rendelkezések alapján megújul. Mgr. Peter Agócs  riaditeľ školy-iskolaigazgató
 
 
Športové podujatia

Obsah sa pripravuje...

Test Obsah sa pripravuje...