Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Novinky | FIGYELMEZTETÉS - az étkeztetési- és taneszköz támogatásban részesülők részére

Étkeztetési- és taneszköz támogatás a 2022/2023-as iskolai évben

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Törvényes Képviselőket, hogy az étkeztetési- és taneszköz támogatást a 2022/2023-as iskolai évben csak a következő tanulók/gyermekek kapják meg:

  • azok a gyermekek, akik az óvodát vagy az iskolát látogatják és a család szociális segélyt kap („pomoc v hmotnej núdzi”) vagy a bevétel nem haladja meg a létminimumot („príjem je najviac vo výške životného minima”) és a család egyik tagja sem nem igényel a 15-ik életévét be nem töltött gyermekre ún. "adóbónuszt".
  • azok a tanulók, akik az iskolát látogatják és már betöltötték a 15-ik életévüket, jogosultak az étkeztetési támogatásra abban az esetben is, ha a szülő igényli az ún. "adóbónuszt".

Ebből kifolyólag azok a szülők (törvényes képviselők), akik szociális segélyt kapnak, vagy a család bevétele nem haladja meg a létminimumot, valamint a család egyik tagja sem nem igényel a gyermekre ún. "adóbónuszt" - "becsületbeli nyilatkozat" kitöltésével igazolja a szülő/čestné vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu (lásd lejjebb),

az iskola titkárságára legkésőbb az adott hónap 8. napjáig 8:00-tól 15:00-ig adják le az alábbi nyomtatványok közül valamelyiket, hogy a gyermek a 2022/2023-as tanévben is a kedvezményes étkeztetésben részesüljön:

„Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi” – ki kell kérniük az illetékes munkaügyi hivataltól!

„Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima”- az illetékes munkaügyi hivatalban kell elintézni!

Čestné vyhlásenie - o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa - lásd lejjebb, kitölthető az iskola titkárságán.

Ha a szülő nem adja le a fenti igazolások valamelyikét a megadott határidőig, a gyermek nem lesz jogosult az étkeztetési- és a taneszköz támogatásra!

Általános információkat lásd lejjebb! - "Informácia k dotáciam na stravu"

Tel.sz.: 047/5684413, 0911 914 887, e-mail: zs.gemjablonec@gmail.com 

Tisztelettel, az iskola igazgatósága!

Zoznam aktualít