Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Zaujímavé články | Iskola- és óvodalátogatás 2021. május 3-tól - Školská dochádzka ZŠ a MŠ od 3.5.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u 

od 3. mája 2021 pokračuje školské vyučovanie v základnej škole vo všetkých ročníkoch ZŠ.

2021. május 3-tól (hétfőtől) az iskolai tanítás az iskola összes évfolyamában iskolai oktatás formájában (hagyományos) folytatódik.

Vyučovanie/Az oktatás 

MATERSKÁ ŠKOLA/ÓVODA

Pre deti naďalej zabezpečíme prezenčné vzdelávanie. 

Az oktató-nevelő tevékenység az óvodában továbbra is óvodai oktatás formájában (hagyományos módon) valósul meg. 

Az óvodalátogatás feltétele, hogy a szülő (tőrvényes képviselő) köteles leadni a becsületbeli nyilatkozatot a fertőzés-mentességről! - lásd lejjebb " Vyhlásenie o bezinfekčnosti". A szülőnek (vagy törvényes képviselő) és a gyermeknek sem nem kell felmutatnia a COVID-19 fertőzésről szóló negatív teszteredményt. Lásd "Vyhláška - zákaz vstupovať do zariadeniaa bejáratnál.  

ŠKOLA/ISKOLA

Pre žiakov všetkých ročníkov ZŠ naďalej zabezpečíme prezenčné vzdelávanie. 

A tanítás az iskola összes évfolyamában iskolai oktatás formájában (hagyományos módon) valósul meg. 

Az iskolalátogatás feltétele, hogy a szülő (tőrvényes képviselő) köteles leadni a becsületbeli nyilatkozatot a fertőzés-mentességről! - lásd lejjebb " Vyhlásenie o bezinfekčnosti"szülőnek (vagy törvényes képviselő) és a tanulónak sem nem kell felmutatnia a COVID-19 fertőzésről szóló negatív teszteredményt. Lásd "Vyhláška - zákaz vstupovať do zariadeniaa bejáratnál.    

A tanulóknak az oktatáson való részvétel kötelező. (lásd az "Aktuality" címszó alatt: "Školská dochádzka - Iskolalátogatás" szöveges útmutatót!)

A tanulóknak az iskolai étkeztetés (tízórai, ebéd) biztosított.

További információkat az iskolalátogatással kapcsolatban az osztályfőnökök nyújtanak.

Figyelem! 

A gyermekeknek és a tanulóknak a továbbiakban is a már ismert higiéniai előírásokat kell betartaniuk!

Fontos tudnivaló: Az alsó és a felső tagozatos tanulóknak az iskolában továbbra is az ún. egyszerű védőmaszk használata kötelező (az ún. FFP2-es, KN95 vagy N95-ös védőmaszk használata nem kötelező, természetesen engedélyezett)

További aktuális információk/aktuálne informácie: 

Na základe COVID AUTOMATu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je zverejnený návrat žiakov do školy (prezenčné vzdelávanie).

Rozhodnutie ministerstva reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19.

A tanulóknak az iskolába való visszatérésének feltételeit (hagyományos oktatás) a SZK Oktatási Minisztériuma által kiadott ún. COVID AUTOMATA alapján tettük közzé.

A minisztériumi és a fenntartói/igazgatói határozat az aktuális epidemiológiai helyzettől függ a COVID 19 megbetegedéssel kapcsolatban.

Ez az oldal mindig az aktuális utasítások,ill. rendelkezések alapján megújul.

Mgr. Peter Agócs 

riaditeľ školy-iskolaigazgató

Ďalšie články