Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Zaujímavé články | Opatrenia v organizácii ZŠ a MŠ - Rendelkezések az iskola és az óvoda működésében

Aktuális információk: 

ÓVODA

Jelenleg a zöld fázis utasításait követjük:

A gyermeknek nem kötelező a szájmaszk viselése az óvodában. A szülők csak szájmaszkban léphetnek be az óvodába minimális időre /max. 10 percig tartózkodhatnak bent/ ! Belépéskor a gyermeknek és a szülőnek is kötelező a kézfertőtlenítés!

Az óvodába nem léphet be senki, akinél a COVID 19 tünetei mutatkoznak - a bejáratnál értesítés jelzi!

Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk ) alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján. Ha a gyermeknél a COVID 19 tünetei mutatkoznak az óvodában – sor kerül a gyermek azonnali elkülönítésére, a szülő a gyermeket azonnal elviszi otthoni környezetbe és a szülő telefonos kapcsolatba lép a gyermekorvossal.A gyermek megbetegedésének gyanújánál a szülő (nem az igazgató vagy a pedagógus) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon! Az óvoda, a szülő, az óvodai alkalmazott közvetlenül nem értesíti a Regionális Közegészségügyi Hivatalt /RÚVZ Rimavská Sobota/. Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival összhangban szükséges szervezni.

Ha a gyermek óvodalátogatása megszakad /családi vagy egyéb okok miatt/ 3 vagy annál több napra /a hétvége és az ünnepnapok is beleszámítanak/, a szülő /törvényes képviselő/ köteles a gyermekről az óvodába lépéskor az alábbiakban letölthető dokumentumot kitölteni és leadni – "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka" - ezt a dokumentumot csak a szülő írhatja alá!

Ha a gyermek óvodalátogatása bármilyen betegség miatt megszakad 5 vagy annál több napra /a hétvége és az ünnepnapok nem számítanak bele/ , a szülő /törvényes képviselő/ köteles a gyermekről gyermekorvosi igazolást hozni az óvodába lépéskor, hogy a gyermek az óvodát látogathatja - ezt a dokumentumot csak a gyermekorvos adhatja ki!

Az igazolások száma korlátlan, minden hiányzás után le kell adni!

ISKOLA

Jelenleg a zöld fázis utasításait követjük:

Az iskola belső tereiben, illetve az iskolai intézményben 2020.9.2-től a felső tagozatos tanulóknak a szájmaszk használata kötelező. Az alsó tagozatos tanulóknak a szájmaszk viselése kifejezetten ajánlott. Minden tanuló hozzon magával 2 szájmaszkot. Belépéskor a tanulóknak kötelező a kézfertőtlenítés!

A szülők, a törvényes képviselők, ill. a kísérő személyek az iskola épületébe nem léphetnek be szájmaszkban sem! 

Az iskolába nem léphet be senki, akinél a COVID 19 tünetei mutatkoznak - a bejáratnál értesítés jelzi!

Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk ) alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján. Ha a gyermeknél a COVID 19 tünetei mutatkoznak az iskolában – sor kerül a tanuló azonnali elkülönítésére, a szülő a tanulót azonnal elviszi otthoni környezetbe és a szülő telefonos kapcsolatba lép a gyermekorvossal.A tanuló megbetegedésének gyanújánál a szülő (nem az igazgató vagy a pedagógus) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon! Az iskola, a szülő, az iskolai alkalmazott közvetlenül nem értesíti a Regionális Közegészségügyi Hivatalt /RÚVZ Rimavská Sobota/. Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival összhangban szükséges szervezni.

Ha a tanuló iskolalátogatása megszakad /családi vagy egyéb okok miattt/ 3 vagy annál több napra      /a hétvége és az ünnepnapok is beleszámítanak/, a szülő /törvényes képviselő/ köteles a tanulóról az iskolába lépéskor az alábbiakban letölthető dokumentumot kitölteni és leadni – "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka" - ezt a dokumentumot csak a szülő írhatja alá!

Ha a tanuló iskolalátogatása bármilyen betegség miatt megszakad 5 vagy annál több napra /a hétvége és az ünnepnapok nem számítanak bele/, a szülő /törvényes képviselő/ köteles a tanulóról gyermekorvosi igazolást hozni az iskolába lépéskor, hogy a tanuló az iskolát látogathatja - ezt a dokumentumot csak a gyermekorvos adhatja ki!

Az igazolások száma korlátlan, minden hiányzás után le kell adni!

IDEGENEK BELÉPÉSE - VSTUP CUDZÍM OSOBÁM

Idegenek belépése az iskola épületébe tilos, kivétel, ha az iskola vagy az óvoda igazgatója /igazgatóhelyettese/ beleegyezik és kitölti az alábbiakban letölthető becsületbeli nyilatkozatot a fertőzésmentességéről - "Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti" !

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný, možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy /zástupcom riaditeľa školy/ a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby - "Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti" !

Ez az oldal mindig az aktuális utasítások,ill. rendelkezések alapján megújul.

Mgr. Peter Agócs 

riaditeľ školy-iskolaigazgató

Ďalšie články