FOTOMAPA ŠKOLY
 
Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Oznamy

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

     A 2020/2021-ES ISKOLAI TANÉV SZERVEZÉSE

Obdobie školského vyučovania – Az iskolai tanítás ideje

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 /streda/ a končí sa 30. júna 2021 /streda/.

Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

  • prvý polrok sa začína 1. septembra 2020,
  • 2. septembra 2020 je otvorenie školského roka, vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020            /štvrtok/ a končí sa 29. januára 2021 /piatok/,
  • druhý polrok sa začína 1. februára 2021, vyučovanie sa začína 2. februára 2021 /utorok/ a končí sa 30. júna 2021 /streda/.

A 2020/2021-es tanév 2020. szeptember 1-jén kezdődik.

Az iskolai tanítás 2020. szeptember 2-tól /szerda/ 2021. június 30-ig /szerda/ tart. 

Az első és második félév felosztása:

  • az első félév 2020. szeptember 1-jén kezdődik,
  • a tanévnyitó 2020. szeptember 2-án /szerda/ van, a tanítás 2020. szeptember 3-án /csütörtök/ kezdődik és 2021. január 31-én ér véget,
  • a második félév 2021. február 1-jén kezdődika tanítás 2021. február 2-án / kedden / kezdődik                                     és 2021. június 30-án /szerdán/ ér véget.

Prázdniny – Szünidők:

Jesenné prázdniny sa začínajú 29. októbra 2020 /štvrtok/ a končia sa 30. októbra 2020. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2020 /pondelok/.         

                                   

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2020 /streda/ a končia sa 7. januára 2021. Vyučovanie sa začína 8. januára 2021 /piatok/. zmena - aktuálny termín zverejnený v Aktualitách tejto stránky!                   

Polročné prázdniny sú 1. februára 2021 /pondelok/. Vyučovanie sa začína 2. februára 2021 /utorok/.    zmena! - neuskutočnia sa!                                    

Jarné prázdniny sú od 15. februára 2021 do 19. februára 2021. Vyučovanie sa začína 22. februára 2021 /pondelok/.

                                   

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríla 2021 /štvrtok/ a končia sa 06. apríla 2021 /utorok/. Vyučovanie sa začína 07. apríla 2021 /streda/.

                                   

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2021 /štvrtok/ a končia sa 31. augusta 2021 /utorok/. Vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 /štvrtok/.

                                  

Az őszi szünidő 2020. október 29-én /csütörtök/ kezdődik és 2020. október 30-án ér véget. A tanítás 2020. november 2-án /hétfőn/ kezdődik.

                                                                          

A karácsonyi szünidő 2020. december 23-án /szerda/ kezdődik és 2021. január 7-én ér véget. A tanítás 2021. január 8-án /pénteken/ kezdődik. - változás! - az aktuális termin ezen a honlapon az Aktualitásokban!

                                     

A félévi szünidő 2021. február 1-én /hétfőn/ van. A tanítás 2021. február 2-án /kedden/ kezdődik.  változás! - a félévi szünidő nem lesz!   

                      

A  tavaszi szünidő 2021. február 15-től  2021. február 19-ig tart.

A tanítás 2021. február 22-én /hétfőn/ kezdődik.

                                  

A húsvéti szünidő 2021. április 1-től /csütörtöktől/ 2021. április 6-ig /keddig/ tart. A tanítás 2021. április 7-én /szerdán/ kezdődik.

                                    

A nyári szünidő 2021. július 1-én /csütörtökön/ kezdődik és 2021. augusztus 31-én /kedden/ ér véget.  

A tanítás 2021. szeptember 2-án /csütörtökön/ kezdődik.

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školu okrem materskej školy. O organizácii činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov

Megjegyzés: A szünidők idejét az alapiskola számára ezen előírások határozzák meg. Az óvoda tevékenységéről és üzemeltetéséről az iskolai szünidők idején az iskola igazgatója dönt a fenntartóval közösen, figyelembe véve a törvényes képviselők jogos kérelmeit összhangban az SZK OTKS Minisztériumának 306/2008-as óvodáról szóló rendeletével.

                                                                      

                                                                                             Mgr. Peter Agócs

                                                                                     riaditeľ školy – iskolaigazgató