FOTOMAPA ŠKOLY
 
Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Novinky | Igazolás - iskolai nyilvántartási rendszerbe valamint taneszköz támogatás a 2023/2024-es iskolai évben

      Igazolás - iskolai nyilvántartási rendszerbe valamint taneszköz támogatás a 2023/2024-es iskolai évben

                    Tisztelt Szülők, Törvényes Képviselők az iskolai nyilvántartási rendszerben valamint a taneszköz támogatáshoz a 2023/2024-es iskolai évben is szükséges igazolás leadása a következő tanulókról/gyermekekről:                                                                                                                                                 

  • azok a gyermekek, akik az óvodát vagy az iskolát látogatják és a család szociális segélyt kap („pomoc v hmotnej núdzi”) vagy a bevétel nem haladja meg a létminimumot („príjem je najviac vo výške životného minima”).   

    Ebből kifolyólag azok a szülők (törvényes képviselők), akik szociális segélyt kapnak, vagy a bevétel nem haladja      meg a létminimumot, kötelesek leadni az iskolának az alábbi nyomtatványokat:                                                              

  • „Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi” – ki kell kérniük az illetékes munkaügyi hivataltól!
  • „Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima”- az illetékes munkaügyi hivatalban kell elintéznie!

              Az igazolást, nyomtatványokat kérjük leadni személyesen vagy visszaküldeni a tanulóktól, amint                              változás történik a szülő (törvényes képviselő) szociális helyzetét illetően! Ha a szülő nem juttatja vissza                  időben az igazolást, az adott hónap 10-ik napjáig, a gyermek az iskolai nyilvántartási rendszerben helytelenül                    lesz vezetve, valamint nem lesz jogosult a taneszköz támogatásra!

             Az iskola igazgatósága  

Zoznam aktualít