Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Novinky | Európsky týždeň športu - Európai sporthét

Účelom Európskeho týždňa športu je propagácia športu a pohybových aktivít po celej Európe. Iniciatíva je zameraná na všetkých bez ohľadu na vek, vzdelanie či úroveň trénovanosti. So zameraním na šport pre všetkých je jeho cieľom inšpirovať Európanov k pravidelnej pohybovej aktivite a vytvoriť podmienky a príležitosti v každodennom živote ľudí, aby viac cvičili.

Na našej škole dňa 16.09.2016  od 10:45 hod. do 13:15 hod. budú organizované športové aktivity pre žiakov.

Iskonlánkon 2016.09.16-án 10:45 órától 13:15 óráig sporttevékenységeket szervezünk a tanulók számára.

Zoznam aktualít